O nás

 

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko vznikla dne 13. 11. 1995 jako společnost s ručením omezeným. Hospodářskou a ekonomickou činnost začala realizovat od 1. ledna 1996 na majetku Agrodružstva Budětsko. Majetek měla společnost pronajatý do roku 2004, kdy došlo k přeměně na akciovou společnost. V následném roce došlo k rozdělení a sloučení Agrodružstva Budětsko, a.s. se Zemědělskou společností TERRIS Budětsko, a.s. a UNIAGRIS Pěnčín, a.s.

 

Společnost se rozhodla vyvíjet samostatnou hospodářskou činnost od roku 2005 a od té doby hospodaří na asi 1 350 ha zemědělské půdy.

 

Akciová společnost provozuje klasickou zemědělskou výrobu včetně chovu prasat a skotu včetně výroby mléka. V rostlinné výrobě pěstuje pro účely prodeje potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku ozimou, mák a krmné plodiny pro vlastní spotřebu.

 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které se skládá z předsedy představenstva a dvou členů představenstva.

 

Dozorčí rada se skládá ze tří členů a jeden ze členů je zástupcem zaměstnanců. Hlavní činností dozorčí rady je kontrolovat činnost a úkony představenstva společnosti. Dozorčí rada se schází několikrát do roka.

 

Vize

 

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko je spolehlivý dodavatel produktů rostlinné a živočišné výroby ve vysoké kvalitě pro potravinářské účely.

 

Poslání

 

Posláním naší společnosti je produkovat komodity z rostlinné a živočišné výroby v co nejvyšší kvalitě a v tomto trendu vytrvat. V rostlinné výrobě se věnujeme pěstování obilovin, olejnin a plodin pro poskytnutí vhodných krmiv pro vlastní chov prasat a skotu.

 


www.terris-budetsko.cz